Back

Управління безперервністю бізнесу (BCM): Сучасна необхідність в умовах невизначеності

Управління безперервністю бізнесу (BCM) – це наче страхова сітка для бізнесу, яка забезпечує стійкість до негараздів, не даючи йому зруйнуватися. У нашому сучасному непередбачуваному світі, де несподівані події можуть порушити операції, BCM стає життєво важливим. Йдеться про зміцнення здатності бізнесу …

ВАЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ISO СТАНДАРТІВ

Впровадження ISO стандартів має важливе значення для успішного та стійкого розвитку бізнесу. Основні переваги включають підвищення ясності та прозорості процесів, покращення репутації та довіри клієнтів, а також підготовку до майбутніх викликів.

Оновлення курсу – провідний менеджер з кібербезпеки

Мета цього курсу – забезпечити розуміння та освоєння кандидатами необхідних концепцій, процедур і методів для підтримки організацій у розробленні, впровадженні, моніторингу та вдосконаленні програми з кібербезпеки.