+38 (044) 334-68-26 | +38 (067) 181-85-46 info@pecb.com.ua

«СЕРТИФІКОВАНИЙ ПРОВІДНИЙ АУДИТОР ISO 22000»

ISO 22000 LEAD AUDITOR, 5 днів

Ознайомтесь з Аудитом системи управління безпекою харчової продукції (СУБХП) на основі стандарту ISO 22000

Короткий опис

Даний п’ятиденний інтенсивний курс дозволить учасникам отримати необхідні знання для аудиту систем управління безпекою харчової продукції (СУБХП) і керувати командою аудиторів, застосовуючи широко визнані принципи аудиту, процедури і методи. В рамках даного тренінгу учасник буде набувати необхідні знання та навички ефективного планування і проведення внутрішніх і зовнішніх аудитів відповідно до ISO 19011 та ISO 17021. На практичних заняттях слухачі розвивають навички (застосування методів аудиту) в управлінні командою аудиту, підготовки програми аудиту, спілкування з клієнтами, вирішення конфліктів та інших необхідних для проведення ефективного аудиту дій.

Цільова аудиторія

 • Внутрішні аудитори
 • Аудитори, які бажають здійснювати сертифікаційні аудити системи управління безпекою харчових продуктів (СУБХП)
 • Керівники проектів або консультанти, які бажають освоїти процес аудиту системи управління безпекою харчової продукції.
 • Особи, відповідальні за безпеку харчових продуктів в організації
 • Члени команди безпеки харчових продуктів
 • Експерти в області безпеки харчових продуктів
 • Фахівці, які бажають підготуватися до аудиту системи безпеки харчової продукції;


Завдання тренінгу

 • Набути необхідний досвід для проведення внутрішнього аудиту по ISO 22000, зокрема щодо принципів, викладених в ISO 19011;
 • Набути необхідний досвід для проведення сертифікаційного аудиту по ISO 22000, зокрема щодо принципів, викладених в ISO 19011 і специфікації ISO 17021;
 • Набути необхідний досвід для управління командою аудиторів СУБХП;
 • Розуміти основні принципи роботи СУБХП за стандартами ISO 22000;
 • Розуміти взаємозв’язки СУБХП, включаючи управління ризиками, контроль і дотримання вимог різних зацікавлених сторін організації;
 • Підвищення навичок з аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища організації, оцінки ризиків та аудиту, прийняття рішень відповідно до вимог системи управління безпекою продуктів харчування.


Структура і програма курсу

День 1: Вступ до системи управління харчовою безпекою (СУПБ) згідно з вимогами ISO 22000

 • Нормативно-правова база, пов’язана з безпекою харчових продуктів;
 • Основні принципи безпеки харчових продуктів;
 • Процес сертифікації ISO 22000;
 • Система управління безпекою харчових продуктів (СУБХП);
 • Детальний виклад розділів з 4 по 8 ISO22000

День 2: Планування та ініціювання аудиту по ISO 22000

 • Фундаментальні поняття та принципи аудиту;
 • Підхід до аудиту, заснований на доказах і ризиках;
 • Підготовка до сертифікаційного аудиту ISO 22000;
 • Документування заходів аудиту СУБХП;
 • Проведення наради з планування аудиту

День 3: проведення аудиту ISO 22000

 • Інформування про хід аудиту;
 • Аудиторські процедури: спостереження, аналіз документів, інтерв’ю, методи відбору проб, технічна перевірка, підтвердження і оцінки;
 • Тестування планів аудиту;
 • Формулювання результатів аудиту;
 • Документування невідповідностей;

День 4: укладення і забезпечення наступних етапів аудиту відповідно до ISO 22000

 • Документація з аудиту;
 • Оцінка якості з боку керівництва;
 • Проведення заключної наради та звіт про аудит ISO22000;
 • Оцінка планів коригувальних дій;
 • Контрольний (наглядовий) аудит ISO 22000;
 • Програма управління внутрішнім аудитом.

День 5: Сертифікаційний Іспит

Необхідні умови

Рекомендується наявність Сертифікації ISO 22000 Foundation або базові знання ISO 22000 та / або ISO 9001 і НАССР.d


Підхід до навчання

 • Навчання включає в себе теорію і практику:
  • Лекції, ілюстровані прикладами з практики;
  • Практичні заняття;
  • Вправи для підготовки до іспиту;
  • Тренувальний тест, подібний до сертифікаційного іспиту.
 • Для отримання максимальної користі з практичних занять кількість учасників тренінгу обмежена.

Іспит і сертифікація

 • Іспит “Certified ISО 22000 Lead Auditor” повністю відповідає вимогам PECB і Програми сертифікації (ECP). Іспит охоплює такі домени:
  • Домен 1: Основні принципи і поняття продовольчої безпеки;
  • Домен 2: Система управління безпекою харчових продуктів (СУБХП)
  • Домен 3: Основні поняття і принципи аудиту;
  • Домен 4: Підготовка аудиту на відповідність вимогам ISO 22000;
  • Домен 5: Проведення аудиту на відповідність вимогам ISO 22000;
  • Домен 6: Закриття аудиту ISO 22000
  • Домен 7: Управління програмою аудиту ISO 22000
 • “Certified ISО 22000 Lead Auditor” іспит доступний на різних мовах
 • Тривалість: 3 години

Міжнародний сертифікат

 • Сертіфікати “Certified ISO 22000 Lead Auditor” будуть видаватися учасникам, які успішно склали іспит та відповідають всім необхідним вимогам.
 • Після успішного складання іспиту учасники можуть подати заявку на отримання кваліфікаційного посвідчення Certified ISO 22000 Provisional Auditor, Certified ISO 22000 Auditor або Certified ISO 22000 Lead Auditor, в залежності від рівня їх досвіду.
 • Кожному учаснику надається керівництво, що містить понад 450 сторінок інформації і практичних прикладів. Кожен учасник отримує свідоцтво про участь у тренінгу. У разі невдалої здачі іспиту, учасники мають право перездати іспит безкоштовно за певних умов.
 • Для отримання додаткових відомостей про сертифікацію ISO 22000 та процес сертифікації РЕСВ, зверніться в розділ: РЕСВ ISO 22000 провідний аудитор
Search

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com