Back

Сертифiкацiя систем управління

Організації, які підтримують принципи ISO 9001, часто досягають значних успіхів у своїй повсякденній діяльності, що призводить до збільшення прибутку в бізнесі.

Сертифікація за стандартом ISO 9001 підходить не лише для великих організацій, але й для малих підприємств, які отримають вигоду від впровадження ефективної системи управління якістю, що дозволить заощадити час і витрати, підвищити ефективність і покращити взаємини з клієнтами.

Стандарт ISO/IEC 27001 “Системи управління інформаційною безпекою” гарантує, що організації забезпечують безпеку інформаційних активів шляхом побудови інформаційної інфраструктури для захисту від ризиків втрати, пошкодження або будь-якої іншої загрози для ваших активів.

Компанії, які отримують сертифікат ISO/IEC 27001, підтверджують, що безпека фінансової інформації, інтелектуальної власності, персональних даних співробітників або інформації, довіреної третім особам, успішно управляється і постійно вдосконалюється відповідно до найкращих практичних підходів і концепції.

Стандарт ISO/IEC 27701 опублікований у серпні 2019 року і є першим міжнародним стандартом, який стосується управління інформацією щодо захисту персональних даних. Стандарт допоможе організаціям створити, підтримувати та постійно вдосконалювати систему управління захистом персональних даних (СУЗПДн) шляхом покращення існуючої СУІБ на основі вимог ISO/IEC 27001 та настанов ISO/IEC 27002.

Він може використовуватися всіма типами організацій, які є контролерами персональних даних (ПДн) та/або процесорами ПДн, що обробляють ПДн, в рамках СУІБ, незалежно від їхнього розміру, складності або країни, в якій вони працюють.

Сьогодні кожна організація повинна бути захищеною від перериваючих подій, інцидентів та внутрішніх і зовнішніх загроз. З цієї причини був розроблений стандарт безперервності бізнесу ISO 22301, щоб захистити компанії від загроз, зменшити ймовірність і забезпечити відновлення вашого бізнесу після руйнівних інцидентів.

Ефективна система управління безперервністю бізнесу (СУББ) допоможе організаціям розробити та підтримувати передовий підхід до ефективного реагування на будь-які перериваючі події, впроваджуючи інструменти та методи безперервного вдосконалення.

Система управління протидії хабарництву, що базується на стандарті ISO 37001, допоможе вашій організації запобігати, виявляти та протидіяти хабарництву на шляху до кращої етичної ділової культури.

Сертифікація за стандартом ISO 37001 допоможе вам привести вашу організацію до кращого бізнес-середовища. Вона робить вашу організацію здатною дотримуватися всесвітньо визнаних передових практик протидії хабарництву і доводить вашу компетентність у впровадженні та управлінні системою управління протидії хабарництву.

ISO 22000 стандарт орієнтований на розробку, впровадження та поліпшення системи управління безпечністю харчових продуктів. Харчова безпека – це спільна відповідальність всіх сторін, що беруть участь в харчовому ланцюгу і це добре в науковому сенсі для тих, хто бере участь в харчовій промисловості, у виробництві і розподілі для впровадження ISO 22000.

ISO 14001 – встановлює критерії для системи екологічного менеджменту (СЕМ). Даний стандарт встановлює вимоги не до екологічних показників, а визначає рамки, дотримуючись яких, ваша організація може принести користь навколишньому середовищу, а також підвищити ефективність роботи за рахунок зниження витрат.

Сертифікація ISO 14001 може використовуватися будь-якою організацією, яка хоче продемонструвати свою здатність ефективно використовувати ресурси, скоротити відходи і знизити витрати.

ISO 45001 – професійна сертифікація, що дозволяє організації продемонструвати наявність сертифікованої системи управління промислової безпеки та охорони праці. Ефективна система управління промисловою безпекою та охороною праці сприяє наявності безпечного й здорового виробничого середовища, а також підвищує загальну продуктивність. Впровадження ISO 45001 за допомогою всесвітньо відомої і незалежної організації PECB допоможе Вашій компанії продемонструвати прихильність підтримці ефективної системи менеджменту промислової безпеки та охорони праці.